OBAVIJEST O TEMAMA ZAVRšNIH RADOVA I CIKLUSA STUDIJA ODSJEKA šUMARSTVO I HORTIKULTURA

OBAVIJEST

Obavijest o temama završnih radova i ciklusa studija odsjeka šumarstvo i hortikultura

>

OBILJEžAVANJE MEđUNARODNOG DANA šUMA

AKCIJA

Obilježavanje Međunarodnog dana šuma

>

U SARAJEVSKOJ SKENDERIJI OTVORENI SAJMOVI

SAJAM

U sarajevskoj Skenderiji otvoreni sajmovi "Interio" i "Exterio"

>

PONOVNI  KONKURS ZA IZBOR U NAUčNONASTAVNO ZVANJE

KONKURS

Ponovni konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje

>

OBAVIJEST ZA STUDENTE PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

OBAVIJEST

Obavijest za studente po starom nastavnom planu i programu

>

PROMOCIJA FLORE DIVERZITETA U BIH

TAKMIČENJE

Promocija flore diverziteta u BiH

>

RASPORED ISPITA ZA DVA TERMINA U APRILSKOM ROKU

OBAVIJEST

Raspored ispita za dva termina u aprilskom roku

>

ŠUMARSKI FAKULTET NA 27. MEđUNARODNOM SAJMU KNJIGA

OBAVIJEST

Šumarski fakultet na 27. Međunarodnom sajmu knjiga

sajam 2
>

Najnovije
Treći ciklus studija
II Godina Drugog ciklusa
I Godina Drugog ciklusa
III Godina Prvog ciklusa
II Godina Prvog ciklusa
I Godina Prvog ciklusa
Ostalo

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3