OBAVIJEST O TERENSKOJ NASTAVI ZA STUDENTE III GODINE

OBAVIJEST

Obavijest o terenskoj nastavi za studente III godine

>

ODLUKA I IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUđAčA

ODLUKA

Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača

>

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUđAčA - DIREKTNI SPORAZUM

ODLUKA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - direktni sporazum

>

POSJETA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO ŠUMARSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

POSJETA

Posjeta Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

>

JAVNI POZIV ZA MASTER STUDENTE - RADIONICA ZELENA INFRASTRUKTURA – TREBEVIć, SARAJEVO 2015

RADIONICA

Javni poziv za master studente - RADIONICA Zelena infrastruktura – Trebević, Sarajevo 2015

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3