OBAVJEšTENJE O UPISU PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U šKOL. 2015/2016. GODINI

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o upisu primljenih kandidata u I godinu I ciklusa studija u škol. 2015/2016. godini

>

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA – SEPTEMBAR 2015.GODINE

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA – SEPTEMBAR 2015.GODINE

>

OTPOčELI RADOVI NA ADAPTACIJI AMFITETATRA U ZGRADI FAKULTETA

ADAPTACIJA AMFITEATRA

Otpočeli radovi na adaptaciji amfitetatra u zgradi fakulteta

>

IZMJENA RASPOREDA POLAGANJA ISPITA JESENJEG ISPITNOG ROKA

RASPORED

Izmjena rasporeda polaganja ispita jesenjeg ispitnog roka

>

OBAVIJEST ZA STUDENTE PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

OBAVIJEST

Obavijest za studente po starom nastavnom planu i programu

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3