KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  CIKLUSA STULDIJA NA  UNIVERZITETU  U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

KONKURS

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUlDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

>

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

>

KONKURS ZA ERASMUS STIPENDIJE

Konkurs za ERASMUS stipendije

>

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

ODLUKA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

>

JESENJI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU

RASPORED POLAGANJA

JESENJI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU

>

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

>

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

>

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -	DIREKTNI SPORAZUM

ODLUKE

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

>

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -	KONKURENTSKI ZAHTJEV

ODLUKE

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - KONKURENTSKI ZAHTJEV

>

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -	DIREKTNI SPORAZUM -

ODLUKA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM -

>

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -	DIREKTNI SPORAZUM

ODLUKE

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

>

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DIREKTNI SPORAZUM

ODLUKA

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DIREKTNI SPORAZUM

>

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -	DIREKTNI SPORAZUM -

ODLUKE

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM -

>

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -	DIREKTNI SPORAZUM -

ODLUKA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM -

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3