OBAVIJEST U VEZI TERMINA IZBORNOG PREDMETA ODNOSI SA JAVNOšćU U šUMARSTVU/ ODNOSI SA JAVNOšćU U HORTIKULTURI

OBAVIJEST

Obavijest u vezi termina izbornog predmeta Odnosi sa javnošću u šumarstvu/ Odnosi sa javnošću u hortikulturi

>

PROJEKTNE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA WWF-IKEA

AKTIVNOSTI

Projektne aktivnosti u okviru projekta WWF-IKEA

>

PROJEKTNE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA COST TN 1401

AKTIVNOSTI

Projektne aktivnosti u okviru projekta COST TN 1401

>

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

>

INFORMACIJE O PROJEKTIMA

INFORMACIJE

INFORMACIJE O PROJEKTIMA

>

ERASMUS KONKURSI

KONKURSI

ERASMUS KONKURSI

>

ZAVRšENI RADOVI NA ADAPTACIJI AMFITEATRA

AMFITEATAR

Završeni radovi na adaptaciji amfiteatra

>

Najnovije
Treći ciklus studija
II Godina Drugog ciklusa
I Godina Drugog ciklusa
III Godina Prvog ciklusa
II Godina Prvog ciklusa
I Godina Prvog ciklusa
Ostalo

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3