KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  CIKLUSA STULDIJA NA  UNIVERZITETU  U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

KONKURS

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUlDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

>

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

>

USLOVI ZA PRIJEM I UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

ODLUKA

Uslovi za prijem i upis kandidata u Prvu godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

>

KONKURS ZA ERASMUS STIPENDIJE

Konkurs za ERASMUS stipendije

>

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -	DIREKTNI SPORAZUM

ODLUKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

>

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

ODLUKA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

>

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

KONKURS

KONKURS za izbor u akademska zvanja

>

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -	DIREKTNI SPORAZUM -

ODLUKE

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM -

>

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

ODLUKE

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE -KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3